tirsdag 1. februar 2011

IKT i læreplanen for samfunnsfag (vgs)

I forbindelse med studiet "IKT i læring og vurdering" er en oppgave å kommentere IKT i læreplanene. Her er mitt bidrag:
Hva sier læreplanen i samfunnsfag? Helt generelt sier læreplanen at det å bruke digitale verktøy handler om å gjøre beregninger, søke etter informasjon samt velge relevant informasjon på en kritisk måte. Samtidig dreier det seg om å respektere de normene som gjelder for internettbasert kommunikasjon (personvern og opphavsrett). Til slutt vil det si å bruke verktøyet som en uttrykksform; presentere, publisere, kommunisere og samarbeide.
Enkelte kompetansemål understreker bruken av digitale læremidler spesielt. Et eksempel: “bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typer konflikter i verda og presentere ei aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten”.

Hvilke muligheter ser jeg i å jobbe mot disse målene? Hvordan skal jeg tolke dette spørsmålet? Er det snakk om hvorvidt jeg tar i bruk og er villig til å bruke digitale verktøy, eller handler det om de læringsresultatene jeg tror det vil gi? Jeg velger å kombinere begge. Mitt svar er som følger: Jeg synes selv jeg bruker digitale verktøy aktivt og regelmessig, utfra mine forutsetninger, selvfølgelig. Med digitale verktøy mener jeg først og fremst PC’n og de programmer den har, samt tilgangen til internettet.
En hvilken som helst lærebok i samfunnsfag har sine begrensinger, og i den forbindelse er digitale nettressurser en gavepakke av alternative og kompletterende læremidler. De ressursene jeg bruker mest er NRK radio og nett-tv, Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA), Youtube og diverse nettbaserte læreverk.
Fører så dette til bedre læringsresultater? Dette er et forskningsfelt i seg selv, men etter snart 16 år i skolen, har jeg gjort meg noen erfaringer. Etter å ha jobbet mange år i en skole med begrenset tilgang til digitale verktøy, for så å komme til en moderne og digital skole som Kongsberg videregående skole, har jeg i løpet av kort tid utviklet min digitale kompetanse merkbart mye. Dette har gitt meg større selvtillit i yrkesutførelsen, og jeg synes rett og slett at jeg har blitt en bedre lærer!
Min påstand og konklusjon er derfor at en skole som besitter både digitale verktøy og digital kompetanse, er en skole som gir mer interessant undervisning og sannsynligvis også mer læring og bedre resultater.  

Har min skole jobbet med lokal tilpasning av læreplanen? I og med at jeg er nokså fersk på denne skolen (2 år), beveger jeg meg kanskje ut på tynn is nå. Jeg tror ikke vi har arbeidet med lokale tilpasninger (i hvert fall ikke på min avdeling… Vi er en stor skole…) Mine kolleger får eventuelt korrigere meg… Det jeg imidlertid vet, er at det er lagt ned mye arbeid i å lage konkrete vurderingskriterier. Dette er et samarbeid utført av lærere innenfor de ulike fagene.

søndag 19. desember 2010

Jeg - en blogger?

Bortsett fra et uferdig forsøk på blogging på et eller annet kurs, er dette mitt første "aktive" møte med bloggsjangeren. Altså er jeg en uerfaren blogger. Jeg har generelt et åpent sinn og en positiv innstilling, og jeg tror derfor at jeg kommer til å ha faglig utbytte av denne aktiviteten :-) Ny erfaring + ny kunnskap + refleksjon = utvikling!